Αν ψάχνετε να συνεργαστείτε με άλλους developers, μπορείτε να το κάνετε εδώ. Περιγράψτε τι ψάχνετε.
Άβαταρ μέλους
By Martijn
#127 Novat.io is a young tech company based in The Hague (The Netherlands).
We deliver high quality websites and applications for a growing group of interesting clients.
Most of our solutions are built with the Laravel PHP framework, but we also like Silverstripe very much.

To keep up with our expanding client base, we are looking for several:

Fullstack Laravel developers (freelance)

You:

 • Know PHP like your mother tongue;
 • Speak, write and code in English;
 • Know what you can and what you can't;
 • Have more than average frontend skills;
 • Like programming just as much as we do;
 • Give thorough estimates and take deadlines very seriously;
 • Can explain very well why one solution is better than another;
 • Keep yourself up-to-date to the latest developments in web development;
 • Write readable and testable code, while staying pragmatic: sometimes it just needs to work;
We:

 • Are two web fanatics that love to code;
 • Think and talk about coding all the time;
 • Keep ourselves educated about the latest web technologies;
 • Have worked more than 10 years on big and complex web projects;
 • Take code quality very seriously and know a codebase is a continuous work in progress;
 • Want to expand by hiring developers that understand what we are talking about;
Required skills and knowledge:

 • Laravel, Symfony;
 • GIT and Composer;
 • jQuery, Node.js, Vue.js, Gulp, Webpack;
 • Responsive CSS, Bootstrap / Foundation, SASS / LESS;
How to apply:

If you are interested in working with us, we would like to receive the following:
 • A short! motivation letter in English;
 • An up-to-date and relevant resume;
 • Some links of produced work;
 • Some code samples;
 • Hourly rate;
You can send your application to : [email protected].

For more information you can contact:
Martijn van Nieuwenhoven - [email protected]